Recent site activity

Apr 22, 2017, 7:55 PM CHONG CHEE SIAN edited 【新闻】1976同学会回访母校崇华国中
Apr 22, 2017, 7:55 PM CHONG CHEE SIAN edited 【新闻】教学楼尚缺 80 万 校友们请帮忙
Apr 22, 2017, 7:55 PM CHONG CHEE SIAN edited 新闻:1976同学会回访母校崇华国中
Apr 22, 2017, 7:54 PM CHONG CHEE SIAN edited >>教学楼动土礼
Apr 9, 2017, 4:38 PM CHONG CHEE SIAN edited 教学楼动土礼
Apr 9, 2017, 4:25 PM CHONG CHEE SIAN attached IMG-20170409-WA0000.jpg to backtoschool
Apr 9, 2017, 4:23 PM CHONG CHEE SIAN created backtoschool
Apr 5, 2017, 10:55 PM CHONG CHEE SIAN edited 教学楼尚缺 80 万 校友们请帮忙
Apr 5, 2017, 10:54 PM CHONG CHEE SIAN updated IMG-20170405-WA0000.jpg
Apr 5, 2017, 10:53 PM CHONG CHEE SIAN attached IMG-20170405-WA0000.jpg to Headline
Apr 5, 2017, 10:50 PM CHONG CHEE SIAN created Headline
Mar 11, 2017, 3:22 AM CHONG CHEE SIAN edited >> 教学楼竞标过程
Mar 11, 2017, 3:20 AM CHONG CHEE SIAN edited >> 教学楼竞标过程
Mar 11, 2017, 3:16 AM CHONG CHEE SIAN edited assign
Mar 11, 2017, 3:15 AM CHONG CHEE SIAN edited assign
Mar 11, 2017, 3:13 AM CHONG CHEE SIAN edited >> 教学楼竞标过程
Mar 11, 2017, 3:12 AM CHONG CHEE SIAN edited >> 教学楼竞标过程
Mar 11, 2017, 3:10 AM CHONG CHEE SIAN edited 教学楼竞标过程
Mar 11, 2017, 3:00 AM CHONG CHEE SIAN attached IMG-20170311-WA0004.jpg to assign
Mar 11, 2017, 3:00 AM CHONG CHEE SIAN attached IMG-20170311-WA0003.jpg to assign
Mar 11, 2017, 3:00 AM CHONG CHEE SIAN attached IMG-20170311-WA0002.jpg to assign
Mar 11, 2017, 2:59 AM CHONG CHEE SIAN attached IMG-20170311-WA0001.jpg to assign
Mar 11, 2017, 2:59 AM CHONG CHEE SIAN created assign
Feb 25, 2017, 9:11 PM CHONG CHEE SIAN edited >> 教学楼建筑工程开标
Feb 25, 2017, 9:04 PM CHONG CHEE SIAN edited >> 教学楼建筑工程开标

older | newer